AKTIEÄGARE

(UNDER UPPBYGGNAD)

  • Interim reports

  • Acquisitions & divestments

  • Delårsrapporter

  • Årsredovisningar

  • Förvärv & försäljningar

I denna sektion hittar du finansiell information såsom nyckeltal, resultaträkningar och kassaflödesanalys samt information om finansiering.

(UNDER UPPBYGGNAD)

En viktig del av Adescares affärsplan för lönsam tillväxt är att kontinuerligt stärka riskhanteringen. Syftet är att identifiera, förebygga och hantera risker – inte att undvika alla risker.